Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Η εταιρεία Ι.Γ.ΔΡΙΤΣΑΣ & ΣΙΑ ΕΕΒΕ έχει θέσει την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη ως αναπόσπαστο κομμάτι του στρατηγικού της σχεδιασμού. Στόχος μας είναι να εφαρμόζουμε πρακτικές που έχουν να κάνουν με τη βελτίωση της ζωής σε επίπεδο της τοπικής κοινωνίας και του περιβάλλοντος. Βασικά χαρακτηριστικά που διέπουν τη λειτουργία μας είναι η επένδυση στην αξιοπιστία και την εμπιστοσύνη .Έχουμε δημιουργήσει μία συνάρτηση αξιών και επιχειρηματικής στρατηγικής με έμφαση σε ότι δημιουργεί προστιθέμενη αξία και μακροπρόθεσμη προοπτική.Σε κοινωνικό επίπεδο βασιζόμαστε σε τρείς(3) βασικές παροχές που αποτελούνται από την ενίσχυση της οικονομίας των κοινοτήτων , το σεβασμό και τη προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την αξιοπρεπή απασχόληση με βάση τη διαφορετικότητα των ατόμων .Παράλληλα , δείχνουμε έμπρακτα τη προσπάθεια μας για τη προστασία του περιβάλλοντος χρησιμοποιώντας βιώσιμα διαχειριζόμενους και ανανεώσιμους πόρους με τελικό και μοναδικό στόχο το μηδενικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα.Σε όλους εμάς υπάρχει το κοινό όραμα ότι μαζί μπορούμε να δημιουργήσουμε έναν κόσμο καλύτερο.